Vol 4, No 1 (2016)

APRIL

Daftar Isi

Artikel

TELAAH NORMATIF PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN) PDF
Bambang Santoso, A Rizky Mustika Dewi, Rizky Dwi Novitasari
ANALISIS KEKHILAFAN HAKIM YANG NYATA SEBAGAI DASAR PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 57 PK/PID/2013) PDF
Kristiyadi ,, Dennis Oktafianto, Muhammad Akbar Hanafi
IMPLEMENTASI HAK TERDAKWA UNTUK MENGHADIRKAN ALAT BUKTI BERUPA SAKSI DAN AHLI YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA PENODAAN AGAMA ISLAM PDF
Arba`in Ridho Afiansyah, Marina Kurnianingsih, Tonny Priyangga
ANALISIS YURIDIS TENTANG UPAYA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUKTIKAN DAKWAAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DENGAN MENGHADIRKAN AHLI KANDUNGAN DIPERSIDANGAN PDF
Aruni Amalia Permatasari, Jamaluddin Mukhtar
Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer PDF
Astutiningsih Trias Ramadhani, Yoga Setyawan, Sri Wahyuningsih Yulianti
TINJAUAN TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM OLEH PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 592 K/Pid.Sus/2014) PDF
Belagar Fathony, Aulia M Fahriza, Edy Herdyanto
TINJAUAN TENTANG PENERAPAN DAKWAAN KOMULATIF SUBSIDAIR OLEH PENUNTUT UMUM DAN METODE PEMBUKTIANNYA (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby) PDF
Dian Ayu Victoria Septiana, Dwi Saputro
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK PDF
Dian Setyaningrum, edy herdyanto
PEMBUKTIAN PENGEROYOKAN MENYEBABKAN KEMATIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA PENJARA SESUAI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM ( Studi Putusan nomor 11/PID.B/2015/PN.Yyk ) PDF
Handhika Saputra, Sri Wahyuningsih Yulianti
KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI ALASAN KASASI TERDAKWA DALAM PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK PDF
Wahyuning Tirta PS Tirta PS, Rifki Suhardianto
IMPLIKASI PERMOHONAN KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN JUDEX JURIS DALAM PERKARA NARKOTIKA PDF
Hafidhah Novi P, Ika Rizki Hapsari
ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM YANG DIDASARKAN KEPADA ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI-SAKSI DIBAWAH UMUR YANG DIBACAKAN PENUNTUT UMUM DI PERSIDANGAN PERKARA PENCURIAN PDF
Humam Mabruri, Reza Irfandi
TINJAUAN ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA KLUNGKUNG SEBAGAI PUTUSAN PERKARA NARKOTIKA PDF
Hutma Farandika Pratama, Oktavia Dwi Tanjung Sari
KEABSAHAN PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH SESEORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DENGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PDF
Ticka Pratiwi, Novena Winda P
ANALISIS PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGANIAYAAN OLEH ORANG TUA KANDUNG PDF
Aditya Rizki Dharmawan, Argo Sri Hutomo
PENGABAIAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JUDEX FACTI DALAM PERKARA PENADAHAN SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PDF
Chrisna Harimurti P. S, Sri Wahyuningsih Yulianti, Bayu Nur Rochim
PENGAJUAN AKTA PERLAWANAN OLEH PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN SELA DARI PENGADILAN NEGERI KARAWANG DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKANNYA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 229/Pid/2014/PT.Bdg) PDF
Wahyu Nur Rohman, Amalina Lalitya Zata Y, Amalia Chasanah A.S
ANALISIS YURIDIS TENTANG UPAYA TERDAKWA MEMBEBASKAN DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM DENGAN AHLI A DE CHARGE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN DALAM PERKARA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK PDF
Tifany Adelia Tya Adhysti, Muhammad Yulidar Ardiyantoro
TINJAUAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASAR YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN SOSIOLOGIS EKONOMIS DAN KULTUR DALAM MEMUTUS PERKARA PENGGUNAAN AKTA PALSU (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 61 K / Pid / 2011) PDF
Yeni Lestyorini, Otniela Mareta Maharani, Bambang Santoso
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PERANAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/PID/2014) PDF
Yesi Puji Astutiningrum, Sri Wahyuningsih Yulianti